Výhody

Výhody pro studenta

 1. Flexibilita – můžete studovat vlastním tempem, ať už doma, nebo na cestách. Sami si zvolíte způsob, jak nejlépe splníte studijní požadavky.
   
 2. Modularita – vy sami si volíte kurzy a jejich pořadí. Je možné vystudovat buď jeden kurz, nebo celou soustavu kurzů. Můžete studovat jeden nebo dva kurzy zároveň, vždy v závislosti především od vašich časových možností.
   
 3. Využitelost – poznatky získané studiem, kteréhokoliv kurzu můžete využívat už v samotném průběhu studia, což vám dává příležitost ověřit si teoretické vědomosti skoro okamžitě ve vaší praxi.
   
 4. Podpora – ve studiu vás podporuje a pomáhá vám zkušený tutor – konzultant, který všechny členy vaší skupiny zve na pravidelné střetnutí, tzv. tutoriály. Kromě toho je možné s ním komunikovat v předem určeném čase prostřednictvím telefonu.
   
 5. Cena – cena za studium je konečná. Pouze si hradíte jen náklady za cestovné a případné telefonické poplatky. Distanční forma vám umožňuje studovat a současně vydělávat peníze.
   
 6. Převoditelnost – ať studujete kdekoliv na světě, naše kurzy mají všude stejně vysokou kvalitu a všechny požadavky jsou na stejné úrovni. Můžete studovat v mnohých zemích a pokud se přestěhujete, studium se stěhuje s vámi.
 

Výhody pro zaměstnavatele 

 
 1. Cenově výhodný rozvoj managementu – cena za každý kurz je konečná, zahrnuje poplatky za studijní materiály, tutoriály, rezidenční školu, případné počítačové elementy, hodnocení prací a závěrečnou písemnou zkoušku. Kromě cestovného a případných poplatků za telefon neexistují žádné dodatečné či „skryté“ náklady.
   
 2. Studium při zaměstnání – mnoho organizací, které sponzorují studenty, to dělají proto, že vědí, že jejich zaměstnanci nebudou muset kvůli studiu přerušovat ani jinak narušovat svoji práci. Manažeři stále pracují ve stejném rozsahu a studují ve svém volném čase.
   
 3. Flexibilita studia – jednotlivé kurzy si manažeři vybírají podle svých potřeb i podle potřeb organizace. Kurzy mohou být různým způsobem kombinované, je možné studovat i dva kurzy současně a mezi studiem jednotlivých předmětů je možné dělat různě dlouhé přestávky (maximálně 2 roky).
   
 4. Použitelnost v praxi – všechny kurzy zahrnují teoretický akademický základ a zároveň kladou velký důraz na praxi. Kurzy jsou přizpůsobené potřebám dnešních manažerů při jejich každodenní práci v organizaci. Praktické cvičení, které představují velkou část studia každého předmětu, mají za cíl přinutit manažery, aby se snažili získané vědomosti okamžitě uplatňovat ve své práci
   
 5. Kvalita – naše vzdělávací programy rozvoje managementu jsou na prvotřídní úrovni a jsou dostupné ve většině zemí Evropy a také v některých mimoevropských státech.
Děkujeme!
Email byl uložen do databáze.