Finance pro manažery

event-coursesdetail

Popis kurzu

Je určen manažerům, budoucím manažerům, tým leadrům, koordinátorům, specialistům i supervizorům a všem, kteří potřebují mít přehled a rozumět financím z pohledu řídícího pracovníka/manažera. Za pomoci různých prakticky zaměřených aktivit a při řešení finančních problémů na případových studiích vás provede klíčovými oblastmi finančního plánování a monitorování s použitím rozpočtů, peněžních toků, výkazů zisku a ztráty. 
 
Přínos pro jednotlivce:
Získání přehledu o finančních výkazech (rozvaha, výsledovka, výkaz cash flow, jejich použitelnost pro potřeby firmy, získání orientace v oblasti finančního řízení a použitelnosti finanční údajů a informací, vypracování finančního plánu. Předpoklady pro úspěšnou efektivní spolupráci s podřízenými, kolegy a nadřízenými
 
Přínos pro firmu:
Pochopení základních finančních výkazů, přehled a pochopení jednotlivých položek ve výkazech a jejich úlohu. Metody finančního rozhodování, metody kalkulace nákladů, metody rozpočtování, finanční ukazatelé a interpretace situace firmy.
 
Manažerské finance v praxi je vhodný:
 • pro zájemce bez vysokoškolského vzdělání
 • pro absolventy vysokých škol, kteří chtějí aktualizovat, doplnit si své vědomosti a osvojit si manažerské postupy 
 • pro technické specialisty, liniové manažery, administrativní pracovníky 
 • pro zájemce, kteří požadují důkladnou teoretickou a praktickou manažerskou přípravu pro lidi s praxí
 • pro lidi s praxí
Obsah programu:
 1. Potřeba finančních informací 
 2. Rozpočty pro plánování a řízení
 3. Praktické využití rozpočtů
 4. Měření nákladů v organizacích
 5. Kalkulace nákladů výrobků a služeb
 6. Finanční rozhodování
 7. Finanční výkazy – výkaz zisků a ztrát (výsledovka), rozvaha
 8. Výkaz peněžních toků, peněžní tok /cash flow/ a řízení provozního kapitálu.
 9. Analýza a interpretace finančních výkazů
 10. Řízení výkonnosti: Čtyři E – Economy /hospodárnost, úspornost/, Efficiency /výkonnost, účinnost/, Effectivity /efektivita, účelnost/, Ethics /etika/
Průběh studia a podpora:
 • Elektronické a tištěné studijní materiály založené na případových studiích
 • Tutor (zkušený konzultant z praxe)
 • Studijní skupina
 • Tutoriály (setkání studijní skupiny formou workshopu vedeného tutorem) a 1 denní rezidenční škola
 • Moderní studentský výukový online systém
 • Certifikát o absolvování kurzu
codepen-ic

Kód kurzu :

6292(FIN)
dolar-ic

Cena :

34 900 Kč
dolar-ic

Start :

5.11.2020
clock-ic

Délka :

4 měsíce
cap-ic

Certifikát o absolvování
Děkujeme!
Email byl uložen do databáze.