Efektivní manažer

event-coursesdetail

Popis kurzu

Je určen manažerům, budoucím manažerům, vedoucím týmů, koordinátorům, specialistům i supervizorům. Za pomoci různých aktivit při řešení vašich problémů vás provede klíčovými oblastmi organizačního chování a řízení lidských zdrojů. Zaměřujeme se především  na situace, které ze své praxe dobře znáte, a to bez ohledu na to, zda jste v soukromém, veřejném nebo neziskovém sektoru. 
 
Přínos pro jednotlivce: Předpoklady pro úspěšnou efektivní spolupráci s podřízenými, kolegy a nadřízenými
 
Přínos pro firmu: Základy efektivního řízení, manažerské řízení, řízení sebe sama i ostatních
 
Leadership v moderní organizaci je kurz vhodný:
•    pro zájemce bez vysokoškolského vzdělání
•    pro absolventy vysokých škol, kteří chtějí aktualizovat, doplnit si své vědomosti a osvojit si manažerské postupy
•    pro technické specialisty, liniové manažery, administrativní pracovníky
•    pro zájemce, kteří požadují důkladnou teoretickou a praktickou manažerskou přípravu
•    pro lidi s praxí
 
OBSAH PROGRAMU:
 
1.    Co dělají manažeři: manažerské zručnosti, požadavky, omezení a možnosti vašeho povolání, přechod k managementu, rozpoznávání tlaku a vyhýbání se stresu, organizování vlastního času (time management)
 
2.    Komunikace a řízení komunikace: komunikační klima, teorie komunikace, pochopení komunikace, překážky v komunikaci, komunikační zručnosti, komunikace a  nové technologie, jak vést porady efektivněji 
 
3.    Řešení problémů a proces rozhodování: proces rozhodování v organizaci, řešení problémů – rámec, rozhodování – porovnávání možností a volba z možností, řešení problému v akci (příklady)
 
4.    Plánování a kontrola – realizace záměrů: realizace záměrů, plánování a kontrola, řešení komplexnosti, hodnocení – jak dobře si počínáme, co se hodnotí a jakým způsobem, návrh formálního hodnocení.
 
5.    Řízení informací: co jsou informace, vlastnosti a cena dobré informace, požadavky na informace, požadavky na informace, manažerské informační systémy, zdokonalování vašeho řízení informací
 
6.    Porozumění lidí v práci: jednotlivci a organizace, psychologická dohoda, Teorie očekávání, další teorie motivace.
 
7.    Pochopení vedení: vedení v praxi a v kontextu, rozvoj vůdcovských zručností
 
8.    Práce ve skupinách a týmech: jak dosáhnout, aby týmy pracovali, formování úspěšných týmů, týmové role, životní cyklus týmu, řízení činnosti týmu, řízení konfliktu, kontrola a hodnocení výkonnosti týmu, moderní formy skupin a týmů.
 
9.    Nábor a výběr zaměstnanců: důležitost správného řízení náboru a výběru zaměstnanců, analýza práce a tvorba popisu práce, specifikace pracovníka, marketing volných pracovních míst, výběr uchazečů, příprava a řízení výběrového pohovoru, etika náboru, adaptační proces a socializace.
 
10.    Řízení výkonnosti: cyklus řízení výkonnosti, každodenní řízení výkonnosti, řízení slabé nebo klesající výkonnosti, vedení hodnotící porady
11.    Vzdělávání a rozvoj v práci: potřeba učení se, identifikace vzdělávacích potřeb, koučování, mentoring, osobní a profesní rozvoj, vyhodnocení vzdělávání.
 
12.    Organizační kultura: dimenze a typy organizační kultury, psychologické klima.
 
13.    Organizace a externí prostředí: externí prostředí, zájmové skupiny, posuzování dosahu STEEP faktoru.
 
14.    Řízení změny: typy změny, plánované a emergenční přístupy ke změně – případové studie, uskutečnitelnost změny, 5 strategií změny, Šestikrokový proces změny, jednání s opozicí.
 
Průběh studia a podpora:
  • Elektronické a tištěné materiály založené na případových studiích
  • Studijní skupina
  • Tutor (zkušený konzultant z praxe)
  • Tutoriály (setkání studijní skupiny formou workshopu vedeného tutorem)   a 2 denní rezidenční škola
  • Dvě písemné práce TMA a závěrečná práce EMA
  • Moderní studentský výukový online systém
  • Certifikát o absolvování kurzu
codepen-ic

Kód kurzu :

6281 (EFM)
dolar-ic

Cena :

34 900 Kč
dolar-ic

Start :

5.11.2020
clock-ic

Délka :

4 měsíce
cap-ic

Certifikát o absolvování
Děkujeme!
Email byl uložen do databáze.