CRM: Marketing pro manažery

event-coursesdetail

Popis kurzu

Tento praktický studijní program je odpovědí na praktické požadavky současných i budoucích liniových manažerů, vedoucích týmů, specialistů, koordinátorů a supervizorů, z nichž celá řada nemusí být přímo zapojena do financí nebo marketingu.
 
Za pomoci různých praktických aktivit se budete při řešení vašich manažerských problémů věnovat externímu prostředí, vztahům se zákazníky, průzkumu trhu, analýze produktů a služeb, cenotvorbě, propagaci, způsobu dodávky, kvalitě, očekáváním zákazníků a jejich spokojenosti. Budete se zaměřovat na scénáře, případové studie a vaši vlastní roli a to bez ohledu na to, zda jste v soukromém, veřejném nebo neziskovém sektoru.     
 
Přínos pro jednotlivce: 
Definování a vytvoření vlastní manažerské marketingové strategie, příprava marketingového plánu.
 
Přínos pro firmu: 
Základy marketingového řízení, profesionální prezentace vlastní firmy, produktů a služe, pochopení a ovlivňování chování zákazníků.
 
 
MARKETING v praxi je vhodný:
 • pro technické specialisty, pro administrativní pracovníky, liniové manažery
 • pro zájemce, kteří požadují důkladnou teoretickou a praktickou manažerskou přípravu
 • pro absolventy vysokých škol, kteří chtějí aktualizovat / doplnit si své vědomosti a osvojit si manažerské postupy
 • pro lidi s praxí
 • pro začínající podnikatele v malé, ale i středně velké firmě
OBSAH PROGRAMU Marketing v praxi:
 1. Co je marketing: marketing v rozličných kontextech, co jsou zákazníci, spotřebitelé a klienti, výměna, spravedlivost a spokojenost.
 2. Spokojenost zákazníků: spokojenost zákazníků a kvalita
 3. Segmentace trhu: zacílení a pozicioning, metody segmentace trhu, segmentace jako nástroj manažerů, zacílení – orientace, pozicioning.
 4. Pochopení a ovlivňování chování zákazníků: vlivy na chování zákazníků, organizační nákupní proces, měníme chování lidí, kdo vynucuje a povzbuzuje zákaznické chování.
 5. Poskytování hodnoty při výměně – výrobku a služby: hodnota, kvalita a marketing vztahů, pochopení toho, jak se služby liší od výrobků, služby a řešení variability, budování a udržování kvality v poskytování služeb, spokojenost zákazníka, selhání a zotavení služby, budování dobrých marketingových vztahů.
 6. Marketingový MIX: koordinace marketingového mixu, produkt, stanovení cen, místo, propagace, udržitelnost a marketingový mix.
 7. Rozšířený marketingový mix pro oblast služeb: povaha služeb a marketingový mix, lidé, procesy a fyzické důkazy.
 8. Řízení marketingových informací: význam informací, druhy marketingového průzkumu, výběr respondentů a sběr údajů, kritika marketingového průzkumu.
 9. Marketingový plán: využití marketingového plánu
 
Průběh studia a podpora:
 • Elektronické a tištěné studijní materiály založené na případových studiích
 • Tutor (zkušený konzultant z praxe)
 • Studijní skupina
 • Tutoriál (setkání studijní skupiny formou workshopu vedeného tutorem)  a 1 denní rezidenční škola
 • Moderní studentský výukový online systém
 • Certifikát o absolvování kurzu
codepen-ic

Kód kurzu :

6291(CRM)
dolar-ic

Cena :

34 900 Kč
dolar-ic

Start :

5.11.2020
clock-ic

Délka :

4 měsíce
cap-ic

Certifikát o absolvování
Děkujeme!
Email byl uložen do databáze.